تفاهم نامه


تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعـت، مـعدن و تجارت ایـران در مهر ماه سال 92 منعقد گردید که طی آن علاوه بر تفویض اختیارات و شـرح وظایف، حوزه ی عملکرد خانه های صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است.

دریافت و مشاهده ی متن کامل تفاهم نامه


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خانه صنعت معدن و تجارت گیلان می باشد